Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Instroom bovenbouw SG Newton groeit

18 mei 2015

De belangstelling voor SG Newton groeit. Voor de brugklas zijn bijna 200 leerlingen aangemeld. Dit aantal is gelijk aan de aanmelding van vorig jaar. Ook voor de bovenbouw neemt de belangstelling toe.

Theo Tromp, coördinator van de bovenbouw:  'Dit jaar zien we een groei van de aanmeldingen vanuit andere Atlaslocaties.  Er is duidelijk sprake van trendmatige toename. Die trend wordt dit jaar met name versterkt door de aanmelding vanuit De Dijk. Ik verwacht uit Medemblik zo’n dertien overstappers.'  De instroom vanuit de Copernicus en OSG blijft dit jaar naar verwachting gelijk. ‘Ik weet dat vanuit de Copernicus zo’n twintig leerlingen en vanuit de OSG  drie leerlingen naar SG Newton zullen overstappen.'
Theo heeft wel een verklaring voor de groeiende belangstelling vanuit de Atlaslocaties voor de bovenbouw van SG Newton. 'In tegenstelling tot de meeste andere vmbo-scholen met een basis-  en kaderleerweg  hoeven leerlingen op Newton pas aan het einde van leerjaar 3 een vakkenpakket te kiezen voor de examenklas. Voor mavoleerlingen voor wie vmbo-t net even te moeilijk is, is het daarom aantrekkelijk om naar Newton te gaan. Bovendien spreekt het projectonderwijs en de Talentfactory! deze leerlingen aan.'

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!