Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Maak een foto van een goed lopend gesprek

8 april 2015

Een regiegroep Kernwaarden – bestaand uit Franca van Alebeek, Paul van den Berg, Annemieke Puister en Geert Jan Nelson (directeur-bestuurder van Talent, de koepel van het primair openbaar onderwijs in Hoorn) – verzint manieren om die ambitie te realiseren en voert die ook uit.  

Zo was op 27 januari jl. het themadeel van de kerndirectievergadering gewijd aan het thema ‘Kernwaarden en identiteit’. De regiegroep Kernwaarden was verantwoordelijk voor de voorbereiding. Samen met de leden van de regiegroep vertrokken Hans Verschoor, Jan Padding, Willem Pisano, Martien de Boer, de vier overige locatiedirecteuren en twee leden van ouderraden voor een wandeling in duo’s van het Dampten naar Restaurantcafé Ridderikhoff aan de Roode Steen in Hoorn. Bij een tussenstop voor het Hoornse station werd er van gesprekspartner gewisseld.

De duo’s gingen op pad met twee verzoeken.

  1. Vertel elkaar tijdens de wandeling over:
  • waaraan herken je mij in mijn functie?
  • waaraan herken je mijn locatie?
  • waaraan herken je het Atlas College?
  • waaraan herken je openbaar onderwijs?

Als geheugensteuntje kregen de duo’s een puzzelstukje mee, met achterop deze vragen. De puzzel werd later bij de lunch gelegd. 

  1. Maak onderweg een foto die past bij het thema en stuur die direct, al of niet vergezeld van een woord of korte tekst, naar Paul (die met een laptop en beamer klaar zat in Ridderikhoff).

Bij een broodje vertoonde Paul, onder de titel ‘Een goed lopend gesprek’, de powerpoint die hij intussen had samengesteld en kon ieder duo desgewenst iets toelichten. Elk van de vier tafelgroepen koos een item uit de powerpoint om met elkaar over door te praten en dat gebeurde zeer geanimeerd.

Op 21 mei a.s. ontvangen we ouders van de Atlas-scholen en de scholen van Talent voor een goed lopend gesprek over het zelfde thema, van het Dampten naar het bureau van Talent aan de Nieuwsteeg en terug. Wat de regiegroep hoopt, is dat dit voorbeeld doet volgen, ofwel dat collega’s op alle locaties – al dan niet geholpen door onze vragen, een puzzel, een wandeling of een uitnodiging tot een tafelgesprek – geïnspireerd raken tot gesprekken over kernwaarden en identiteit.

Om daartoe nog extra te prikkelen, geven we jullie bij deze een fotovraag mee (zoals we ook tijdens de wandeling deden): maak een foto van een goedlopend gesprek tussen collega’s onderling, leerlingen onderling of leerlingen en collega’s. We bedenken nog een vorm om daar een mooie collage voor het Atlas van te maken en wellicht komt er ook zo’n actie binnen Talent.

Stuur je foto’s vóór de zomervakantie naar: fotovoorAtlas@atlascollege.nl. Via de Nieuwsbrief Atlascollege lezen jullie meer over de vervolgacties van de regiegroep Kernwaarden. Kijk hier om alvast wat inspiratie op te doen.

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!