Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Nieuws van de afdeling Personeelszaken

8 april 2015

Vacature adviseur P&O
Bij de afdeling Personeelszaken is een functie van adviseur P&O vacant. Lees meer...

Wijziging werkkostenregeling
De werkkostenregeling is aangepast omdat er voor 2015 minder fiscale ruimte beschikbaar is t.o.v. 2014. De vakbondscontributie en het fietsenplan maken nog steeds onderdeel van de werkkostenregeling. De hoogte van de vergoeding van het fietsenplan en de uit maximaal uitruil WKR gaat echter wel omlaag.

Verder is de eindejaarsuitkering in december nog de enige mogelijkheid om fiscaal uit te ruilen. Er is nog maar één formulier voor deelname aan het fietsenplan, uitruil WKR en de Cafetariaregeling. Het formulier staat op de website en dient tussen 1 en 15 november ingeleverd te worden. In oktober volgt een herinnering. Klik hier voor meer informatie.  

Vakbondscontributie
De verrekening van de vakbondscontributie gaat nog op de gebruikelijke wijze, namelijk het inleveren van een bewijs van lidmaatschap en premie van de vakbond. Klik hier voor meer informatie.

Wijziging Fietsenplan
De grootste wijziging van de werkkostenregeling zit in het fietsenplan. De deelname is nu voor een vast bedrag van € 250,- per jaar voor een periode van 3 jaar. Het bedrag is inclusief verzekering en accessoires. Facturen en betaalbewijzen hoeven niet meer apart te worden ingediend.  De gerichte uitruil zal in december plaatsvinden. Indien je aan het fietsenplan deelneemt, kun je echter niet meer deelnemen aan de algemene uitruil WKR. Klik hier voor meer informatie.

Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid (LBP)
Aan het einde van vorig schooljaar kregen we te maken met een forse wijziging in de collectieve arbeidsvoorwaarden. Hierin stond voor het eerst een artikel over LBP. Dit kwam in de plaats voor de BAPO regeling, de leeftijdsverlofuren OOP en het Trekkingsrecht. Binnen het LBP krijgt ieder personeelslid de beschikking over een aantal uren (50 uur naar rato van de aanstellingsomvang) die hij in kan zetten voor de overgangsregeling BAPO, werkdrukverlichting, verlofopname, verlof sparen of uitbetaling (onder bepaalde voorwaarden). Binnen het Atlas College is een uitvoeringsregeling opgesteld die een aanvulling / uitwerking is van de CAO. Klik hier voor meer informatie.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!