Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Uitgevers timmeren aan de weg

8 april 2015

Uitgeverijen van boeken en digitale leermiddelen zijn op dit moment erg actief om hun aandeel in de markt te bestendigen c.q. uit te breiden. Ze benaderen scholen en zelfs afzonderlijke secties en docenten om hun producten aan te prijzen. Prima, waar het gaat om een oriƫntatie op hetgeen er op deze markt geboden wordt. Wanneer de interesse zover gaat dat er gedacht wordt over aanschaf van het gepresenteerde moeten wij ons realiseren dat wij contractafspraken hebben met Van Dijk Educatief. Er zal bij aanschafwensen gekeken moeten worden of dit kan met of zonder tussenkomst van Van Dijk.

Bij twijfel kan hierover informatie worden ingewonnen bij de boekenfondscoƶrdinator van de locatie, de adjunct bedrijfsvoering of de afdeling facilitair van het ASC.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!