Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Nieuws van de MR

24 maart 2015

Gisteravond, 24 maart, heeft de MR vergaderd met het College van Bestuur.  Hieronder kun je lezen welke punten besproken zijn. Vandaag zijn de MR-verkiezingen van start gegaan en hebben alle kiesgerechtigden een link ontvangen. Via deze link kunnen ze digitaal hun stem uitbrengen. Atlas-breed kunnen alle OP'ers nieuwe vertegenwoordigers kiezen voor de raad en alle kiesgerechtigden op de OSG West-Friesland kiezen een nieuwe locatievertegenwoordiger.

MR-vergadering 24 maart

 • Tijdens de vergadering is het verslag van de vergadering van 3 februari vastgesteld.
   
 • De onderwijsinspectie heeft SG De Triade bezocht. Het verscherpt toezicht voor de mavo-afdeling is opgeheven. De vmbo-basis opleiding is daarentegen juist onder verscherpt toezicht geplaatst.
   
 • De belangstelling voor het Atlascafé was helaas gering. Het CvB geeft aan dat ideeën voor een (mogelijk andere) invulling van harte welkom zijn.
   
 • De aanmelding geeft als geheel een positief beeld. In overleg met het Tabor College is afgesproken dat er dit jaar niet geloot hoeft te worden. De aanmelding voor De Triade blijft zorgelijk. In de (financiële) plannen voor het komende schooljaar is conservatief begroot en niet uitgegaan van een hogere aanmelding dan vorig jaar.
   
 • De matchingsgesprekken binnen het Atlas Service Centrum, zijn nagenoeg afgerond. De komende tijd wordt duidelijk hoe zaken als overlegstructuur, samenwerking, teamvorming en het inhoud geven aan de adviestaken verder worden ingevuld. Het CvB komt nog terug op de vraag van de MR of de functieomschrijvingen nog aan de raad worden voorgelegd.
   
 • De MR stemt in met de aangepaste werkkostenregeling.
   
 • Het formatieplan 2015-2016 wordt besproken. Het CvB meldt onder meer dat er gewerkt wordt aan een strategisch personeelsplan, dat antwoord moet geven op bijv. de vraag hoe het Atlas College de komende jaren moet omgaan met het gegeven dat het aantal leerlingen zal afnemen. De MR stemt unaniem in met het formatieplan.
   
 • De MR stemt ook in met de aangepaste bevorderings- en determinatienormen van SG Newton.

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!