Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Geen loting voor nieuwe brugklassers

24 maart 2015

Vrijdag 13 maart verstreek de aanmeldingstermijn voor de VO-scholen in Hoorn van het Atlas College en het Tabor College. Maandag 16 maart is in een gemeenschappelijk overleg gekeken naar de aanmeldingscijfers voor de zes locaties van beide scholen en besloten dat er dit jaar niet geloot hoeft te worden. De aanmeldingscijfers voor de Atlaslocaties staan hieronder vermeld. Duidelijk is, dat de Copernicus dit jaar de aanmedling met bijna 100 ziet stijgen. Voor De Dijk en De Triade is de verwachting dat de vermelde aantallen nog iets zullen oplopen. Op dit moment hebben zich 70 leerlingen meer aangemeld voor het Atlas College dan vorig jaar.

    15-16       14-15 
OSG West-Friesland 254 240
Copernicus SG 332 233
SG Newton 193 192
SG De Dijk 100 132
SG De Triade 67 79
     
Totaal 946 876

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!