Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Berichten van het College van Bestuur

25 maart 2015

Copernicus Live: een schitterende belevenis
Het was een avond genieten in schouwburg Het Park: Copernicus Live leverde twintig zang- en dansoptredens van goede tot zeer goede kwaliteit. Een schoolvoorbeeld van hoe via een mix van begeleiding, instructie, selectie, motivatie, confrontatie en organisatie talenten de kans krijgen zich te ontwikkelen. Hulde voor het team van medewerkers die dit mogelijk maken en laten zien hoe belangrijk de zogenaamde ‘kleine kwaliteit’ is: geoliede (backstage) organisatie, glossy programmaboekje, logistiek ‘lean en mean’. Het ontbrak alleen aan een spetterend muzikaal slot maar dat kan de pret niet drukken: er zijn immers altijd verbeterpuntjes; ook bij topprestaties!

BYOD of HYOD of …..?
Afgelopen vrijdag is in de Hangar van SG Newton een interessante bijeenkomst geweest over de stand van zaken van de toepassing van technology in ons Atlasonderwijs. De uitkomst van de gevoerde dialoog en uitgewisselde informatie vormt de input voor een definitief vast te stellen Informatiseringsbeleid. In dat kader wordt een uitspraak gedaan over of leerlingen hun eigen devices mogen meenemen of dat die door de school worden gefaciliteerd en ook of en in welke zin eisen aan die devices worden gesteld (“bring your own device als het maar wel een Apple is”). Boeiende ervaring was te merken dat tijdens zo’n bijeenkomst in hoge mate van elkaar wordt geleerd en niet de techniek maar juist de inhoud, “het leren", centraal staat.
Dat technologie in toenemende mate binnen ons onderwijs gebruikt wordt staat vast; het zoeken is naar de mate waarin en naar de juiste balans tussen leermiddelen en didactische methoden. Dat ‘de techniek’ nooit de mens kan vervangen mag blijken uit het filmpje 'Technology will never replace love'.
Of, zoals ik recent ergens las: technologie helpt het onderwijs te personaliseren maar de mens (lees: de docent) maakt het persoonlijk

Atlas Café roept vragen op!
Tijdens het onlangs georganiseerde Atlas Café, gehouden bij Cinema Oostereiland, werd de film Classroom Experiment 2 vertoond. Een inspirerende film die veel vragen oproept maar ook handvatten biedt m.b.t. klassenmanagement en het activeren en boeien van alle leerlingen. De film is beschikbaar voor gebruik binnen locaties van het Atlas café. Bij de nabespreking is geconstateerd dat vervolg op dergelijke bijeenkomsten absoluut gewenst is.

Het riep wel de vraag op waarom zo relatief weinig collega’s in zijn gegaan op de uitnodiging voor zo’n leerzame bijeenkomst!

Wie kan mij het antwoord geven?

Hans Verschoor

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!