Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Scholingsmogelijkheden

25 maart 2015

Binnen het voortgezet onderwijs zijn verschillende mogelijkheden om een tweede of eerste graads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs te behalen. De meest bekende is natuurlijk de Lerarenbeurs. Nieuw is het Vierslagleren. Beide bieden een uitgebreide vergoeding van studiekosten en mogelijkheden voor het opnemen van betaald studieverlof. Verder is er voor onbevoegde leraren de mogelijkheid om een zij-instroomtraject te volgen.

Lerarenbeurs
De Lerarenbeurs is voor docenten die al een onderwijsbevoegdheid hebben en graag één van de volgende bevoegdheden willen halen:

  • een eerste bevoegdheid in het tweedegraads gebied voor het voortgezet onderwijs;
  • een tweede bevoegdheid in een ander vakgebied;
  • een eerstegraads bevoegdheid.

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een Lerarenbeurs aan te vragen voor een bachelorstudie, een masterstudie of een premaster- of schakeltraject.

De lerarenbeurs bestaat uit vier componenten: collegegeld, studiemiddelen, reiskostenvergoeding en studieverlof. De eerste drie componenten worden aan de studenten betaald, de verlofuren aan de werkgever. Hiermee worden de meeste kosten gefinancierd en wordt er betaald studieverlof in de jaartaak vrijgemaakt om de studie te kunnen volgen. De verlofuren kunnen ook aangevuld worden met uren uit het budget levensfase bewust personeelsbeleid. Voor het schooljaar 2015-2016 is de aanvraagperiode van 1 april t/m 30 juni 2015. Als je studieplannen hebt wordt je verzocht je leidinggevende hiervan op de hoogte te stellen.

Meer informatie staat op https://duo.nl/particulieren/leraar/de-lerarenbeurs/hoe-de-lerarenbeurs-werkt.asp

VierSlagLeren
Nieuw binnen de Lerarenbeurs is het VierSlagLeren. Daarin volgt een zittende leraar een masteropleiding in een tekortvak en krijgt hiervoor een lerarenbeurs. Bovenop het studieverlof van de lerarenbeurs krijgt de leraar extra vrijstelling van lesgevende taken. De uren moeten vervolgens vervangen worden, de onbevoegde vervanger gaat een tweede-of eerstegraadsopleiding volgen in een tekortvak. Daarvoor ontvangt de vervanger ook een lerarenbeurs. De startende en ervaren leraar vormen een lerarenduo. Idealiter begeleidt de ervaren leraar de vervanger. Meer informatie staat http://www.voion.nl/programmalijnen/arbeidsmarkt-en-mobiliteit/werken-in-het-voortgezet-onderwijs/vierslagleren

Zij-instroomtraject
Het zij-instroomtraject is voor mensen die vanuit een ander beroep in het onderwijs willen werken, geen lerarenopleiding hebben gevolgd maar wel over een afgeronde HBO of WO-opleiding beschikken. Zij komen niet in aanmerking voor een lerarenbeurs maar kunnen onder bepaalde voorwaarden wel als zij-instromer in het onderwijs werken. De werkgever kan hiervoor een subsidie voor studieverlof en opleidingskosten krijgen. De startende leraar moet wel eerst een geschiktheidsonderzoek doorlopen om te onderzoeken of iemand binnen twee jaar in staat is om een onderwijsbevoegdheid te behalen. Daarna volgt een scholingstraject van twee jaar dat afgesloten wordt met een bekwaamheidsonderzoek. Voor het schooljaar 2015-2016 loopt de aanvraagperiode tot 1 september 2015. Meer informatie staat op: http://duo.nl/zakelijk/PO/zij-instroom/subsidie_zij_instroom.asp

Binnen de zij-instroomregeling zijn er twee aparte projecten. Het Project Eerst de Klas is opgezet voor jonge academici die worden opgeleid tot topdocent. Zij halen tegelijkertijd hun onderwijsbevoegdheid en volgen een leiderschapsprogramma. Meer informatie staat op http://www.eerstdeklas.nl/

Het Project Onderwijstraineeship is voor academici met een vooropleiding die inhoudelijk aansluit bij één van de volgende tekortvakken: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, Frans, Duits, Nederlands, Engels, klassieke talen, economie of informatica. Meer informatie staat op http://www.onderwijstraineeship.nl/

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!