Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Werken in de unit - Marietje de Jong (alléén in ronde 2)

Hoe kun je als team meer uit het onderwijs halen? Hoe kun je meer van en met elkaar leren? Wat zijn jouw specialiteiten of talenten en worden die optimaal benut? Deze aandachtspunten stonden de afgelopen jaren centraal op TOM-school Wereldwijzer. TOM staat voor teamonderwijs op maat. In de workshop komt aan bod hoe dit er in de dagelijkse praktijk uitziet. Leerlingen werken een paar middagen per week in ‘units’ in geïntegreerde thema’s aan taal en wereldoriëntatie. Unitcoördinatoren zetten leerlijnen uit, groepsleerkrachten verzorgen instructies en onderwijsondersteunend personeel begeleidt groepjes kinderen. We werken opbrengstgericht aan de hand van groepsplannen en we werken groepsoverstijgend. Het schoolgebouw  is aangepast om het werken in units optimaler en efficiënter te maken. Inzet van (ICT-)leermiddelen is ondersteunend aan het efficiënter en effectiever maken van de onderwijstijd.

In de workshop denken we met elkaar over de vraag hoe ook het onderwijs op het VO anders ingericht kan worden.

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!