Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Positieve groepsvorming - Sturen op een veilige klas - Hester Nentenaar (alléén in ronde 1)

In een ‘positief gevormde’ groep, heerst een veilige(r) sfeer. Er wordt minder gepest, want pesten levert geen status meer op. Hierdoor kan meer energie gestoken worden in het leerproces.

Deze workshop van Hester Nentenaar, docente biologie aan de OSG West-Friesland, bestaat uit drie onderdelen. Het eerste deel gaat over groepsvorming.  Kort komt theorie aan bod over hoe groepen zich vormen. Welke fasen zijn te herkennen en waar hebben leerlingen behoefte aan tijdens een bepaalde fase? Hoe kun je als mentor (docent) invloed uitoefenen op de groep om deze positief gevormd te krijgen? Daarna volgt een aantal ‘groepsvormende’ opdrachten. En ten slotte maken de deelnemers zelf opdrachten die passen bij positieve groepsvorming. Hester verzamelt tijdens de workshop het ontwikkelde materiaal en zet het voor iedereen op een USB-stick om na afloop mee te nemen.

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!