Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Haal die last van het werkoverleg van je schouders! - Wilbert van Vree (in ronde 1 en ronde 2)

Centrale thema’s in deze (inter)actieve workshop o.l.v. vergaderkundige Wilbert van Vree zijn:

  • Nut en noodzaak van overleg; waarover overleg je wel en waarover niet, wie moeten eraan deelnemen, hoe vaak en hoe lang overleg je en kan het ook minder?
  • Deelnemers zijn eigenaren van de agendapunten; hoe kunnen deskundigheid en eigen initiatief van de deelnemers aan het overleg optimaal benut worden?
  • Overleg geeft de deelnemers emotionele energie; hoe kunnen we actieve betrokkenheid en tevredenheid van de deelnemers aan een overleg vergroten?
  • Deze workshop is zo goed als de acties die eruit voortvloeien; hoe kunnen we samen de overlegcultuur van het Atlas College over de hele linie verbeteren?

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!