Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Informatie over de procedure

Aanmeldingsprocedure 2018-2019 voor Tabor College en Atlas College

Waarom een procedure?
In Hoorn hebben het Tabor College en het Atlas College ieder een school voor alle leerwegen van het vmbo (incl. mavo): d’Ampte en SG Newton. Samen met de vmbo-locatie van het Clusius College hebben deze scholen voldoende plaats voor alle leerlingen in de regio met een mavo- of vmbo-advies.

Oscar Romero van het Tabor College en OSG West-Friesland en Copernicus SG van het Atlas College bieden mavo (vmbo-t), havo en vwo. Daarnaast biedt Werenfridus van het Tabor College havo en vwo. Ook op deze scholen zijn er voldoende plaatsen voor alle leerlingen in de regio met een mavo- (vmbo-t), havo- en vwo-advies. In de afgelopen jaren zijn de aantallen leerlingen echter niet evenredig verdeeld over de scholen, waardoor de ene school (te) vol dreigt te raken en de andere school ruimte over heeft. Het Atlas College en het Tabor College hebben daarom gezamenlijk plannen voor de huisvesting van het onderwijs opgesteld.

Op dit moment worden verschillende scholen verbouwd en/of uitgebreid. Daarom ook hebben de scholen met elkaar afspraken gemaakt over de schoolgrootte en daarmee over het aantal leerlingen dat iedere school in het eerste leerjaar kan opnemen.

Voor het schooljaar 2018-2019 stellen het Tabor College en de Hoornse scholen van het Atlas College, net als afgelopen jaren, een maximum aan het aantal te plaatsen leerlingen of te vormen klassen. Dat betekent dat mogelijk niet alle leerlingen geplaatst kunnen worden op de school van hun eerste keuze. Het Tabor College en het Atlas College hebben daarom met elkaar een procedure opgesteld.

De procedure

Aanmelden kan maar op één school voor voortgezet onderwijs.

 1. Aanmelden kan tot 16 maart 2018, 16.00 uur. Aanmelding betekent niet dat de leerling automatisch is geplaatst. Hij of zij moet voldoen aan de toelatingscriteria voor de diverse opleidingen. In het kader van passend onderwijs en de zorgplicht moet de school in staat zijn een passend onderwijstraject aan te bieden.
 2. De plaatsing van leerlingen gebeurt niet op grond van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren. Alle leerlingen die zich voor 16 maart 2018, 16.00 uur, hebben aangemeld, worden geacht zich gelijktijdig te hebben aangemeld.
 3. De scholen hanteren voor de leerlingen die volgens de normen toelaatbaar zijn, de volgende voorrangsregels:
  1. Leerlingen die een LOOT-status hebben (bij plaatsing op een school met LOOT-status).
  2. Broers en zussen van leerlingen en kinderen van personeelsleden van de betreffende locatie.
 4. Leerlingen uit het wervingsgebied1 die volgens de beschreven procedure zijn aangemeld, hebben voorrang op leerlingen van buiten het wervingsgebied. Bij voldoende plaatsingsruimte (na eventuele loting) komen leerlingen van buiten het wervingsgebied in aanmerking voor aanmelding.
 5. Als de school na behandeling van alle aangemelde leerlingen niet genoeg plaatsen heeft, gaat de school over tot loting. De loting wordt onder toezicht van een notaris uitgevoerd.
 6. Over de uitslag van de loting worden de betrokkenen direct geïnformeerd. Hierbij wordt aangegeven op welke scholen nog ruimte is bij de betreffende opleiding. Uitgelote leerlingen krijgen het advies zich zo snel mogelijk op een andere school aan te melden. Op de scholen waar nog ruimte is bij een opleiding, wordt geen extra oriëntatiemogelijkheid aangeboden (geen extra open dag).
 7. De Cito-toets wordt pas na de aanmelding en plaatsing afgenomen. Als deze toets leidt tot een aangepast (hoger) basisschooladvies, dan kan alleen van plaatsing op een hoger niveau van een school sprake zijn als dat hogere niveau op die school wordt aangeboden en er ook plaats is in een klas van dat niveau. Mocht er op de school van aanmelding geen plaats zijn op de gewenste afdeling, zal de school ondersteuning bieden bij het vinden van een plaats op een andere school.

 

[1] De zeven West-Friese gemeenten, Edam/Volendam, Zeevang, Beemster en de kernen Middenmeer, Slootdorp en Wieringerwerf van de gemeente Hollands Kroon

De uitvoering
16 maart 2018, 16.00 uur:  Sluiting aanmelding.

Bij de volgende data wordt verschil gemaakt tussen de scholen voor mavo, havo en vwo en de scholen voor vmbo (incl. mavo). Deze laatste scholen hebben meer tijd nodig voor de analyse van de aanmeldingen, waardoor een eventuele loting later plaatsvindt dan bij de mavo/havo/vwo-scholen. De genoemde data gelden uiteraard alleen als loting noodzakelijk blijkt.

 • 27 maart 2018: Loting voor Copernicus SG, Oscar Romero, OSG West-Friesland en Werenfridus.
 • 6 april 2018, 16.00 uur: Sluiting aanmelding van uitgelote leerlingen op andere school.
 • 9 mei 2018: Loting voor SG Newton en d’Ampte.
 • 18 mei 2018, 16.00 uur: Sluiting aanmelding van uitgelote leerlingen vmbo op andere school.

Vragen?
Heeft u vragen aan het Atlas College of Tabor College over de aanmeldingsprocedure? Stuur dan een e-mail naar info@atlascollege.nl.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!