Kan je de nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie
Nieuwsbrief 121016


  • Van het College van Bestuur
  • Atlasdag 2016: Krachtige collega's
  • De toekomst van het VO in West-Friesland
  • Medewerkertevredenheidonderzoek
  • Leerlingen Copernicus naar USA
  • Flexibilisering examens in het vmbo?
  • Nieuws van de Medezeggenschapsraad
 
 12 oktober 2016
Van het College van Bestuur
Het College van Bestuur vraagt zich af, of je iets kunt weten zonder het te meten. We beschikken in toenemende mate over data, maar wat vertellende die precies?
Lees meer »
 
 
 12 oktober 2016
Atlasdag 2016: Krachtige collega's
Het organisatiecomité bestaande uit Sandra Kerkhof, Susanne van der Lee en Peter Kaagman is er in geslaagd een veelbelovend programma samen te stellen
Lees meer »
 
 
 12 oktober 2016
De toekomst van het voortgezet onderwijs in West-Friesland
De VO-besturen in West-Friesland hebben in oktober 2014 het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen gesloten. In het memo van oktober 2016 wordt verder ingegaan op de toekomst van het VO in West-Friesland.
Lees meer »
 
 
 12 oktober 2016
Medewerkertevredenheidonderzoek (MTO)
Zoals in het artikel van het College van Bestuur beschreven, hecht de leiding van het Atlas College bijzonder aan de tevredenheid van haar medewerkers. Dat mag je overigens van een
Lees meer »
 
 
 12 oktober 2016
Leerlingen Copernicus naar USA
Maandag 10 oktober jl. vertrok een groep Copernicusleerlingen die Highschool English volgen, vanaf Schiphol met hun begeleiders naar de USA. Tot en met 17 oktober verblijven ze in
Lees meer »
 
 
 12 oktober 2016
Flexibilisering examens in het vmbo?
Op 29 september jl. heeft SG Newton op uitnodiging van de Platforms voor vmbo en OC&W-platforms meegepraat over flexibilisering in het onderwijs. In dit geval ging het over het afnamemoment van het Centraal
Lees meer »
 
 
 12 oktober 2016
Nieuws van de Medezeggenschapsraad
Dinsdag 4 oktober is de eerste MR-vergadering van dit jaar geweest. In het Kort Verslag vind je de belangrijkste punten die besproken zijn.
Lees meer »

Reacties of suggesties?

stuur dan een bericht naar communicatie@atlascollege.nl