Kan je de nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie
Nieuwsbrief 31 08 16


  • Welkom 'thuis'
  • Regievoering schoolplan
  • Medewerkertevredenheidonderzoek
  • Van Systeembeheer naar ICT Service
  • Vacature informatiemanager
  • Vertrek adviseur onderwijs
 
 31 augustus 2016
Welkom 'thuis'
Het College van Bestuur wenst iedereen een mooi schooljaar toe: 'In de hoop dat alle collega’s kunnen terugkijken op een aangename zomerperiode, wens ik allen
Lees meer »
 
 
 31 augustus 2016
Regievoering schoolplan
Bij de start van de uitvoering van het vorige Schoolplan is gekozen voor het werken met regiegroepen. Aanvankelijk met een CvB-lid als voorzitter en met ingang van schooljaar '14 - '15 met een locatiedirecteur als voorzitter.
Lees meer »
 
 
 31 augustus 2016
Medewerkertevredenheidonderzoek (MTO)
Eind september zal het tweejaarlijkse medewerkertevredenheidonderzoek (MTO) plaatsvinden. Het MTO is een instrument in de vorm van een enquête, waarmee de mate van tevredenheid van
Lees meer »
 
 
 31 augustus 2016
Van Systeembeheer naar ICT Service
Onlangs is het Plan van Aanpak Organisatie IT verschenen. Dit betekent voor Systeembeheer dat er het nodige gaat veranderen. Zo komen er drie teams met elk zijn eigen taken
Lees meer »
 
 
 31 augustus 2016
Vacature informatiemanager
Hoewel in het bericht over ICT al staat vermeld, dat er een informatiemanager zal worden aangesteld en de vacature inmiddels online staat, attenderen we je erop dat je de
Lees meer »
 
 
 31 augustus 2016
Vertrek adviseur onderwijs
In de laatste week voor de zomervakantie heeft Martien de Boer, adviseur onderwijs, ons verrast met de mededeling dat zij een nieuwe baan heeft gevonden en
Lees meer »

Reacties of suggesties?

stuur dan een bericht naar communicatie@atlascollege.nl