Kan je de nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie
Nieuwsbrief 08 06 16


  • Van het College van Bestuur
  • Van Raet naar Afas
  • Nieuws van Personeelszaken
  • DDoS-aanvallen voorbij?
  • Copernicus filmfestival
  • Mace op De Dijk
  • Procestechniek op Newton
  • De Triade boekt mooie resultaten
  • Newton in 'Bij de les'
  • Nieuws van de Medezeggenschapsraad
 
 8 juni 2016
Van het College van Bestuur
Het CvB heeft tezamen met twee wethouders de zgn. EOA-locaties bezocht. Verder gaat het CvB in op ongelijke kansen in het onderwijs en de leerling- en oudertevredenheid. Tot slot is er aandacht voor het schoolplan en de locatieplannen.
Lees meer »
 
 
 8 juni 2016
Van Raet naar Afas
Het CvB heeft het voorgenomen besluit per 1 januari 2017 over te stappen van Raet/YouForce op Afas-HR. De reden is
Lees meer »
 
 
 7 juni 2016
Nieuws van Personeelszaken
In de nieuwsbrief van 25 mei jl. stond, dat de leden van de VO-raad hadden ingestemd met het onderhandelaarsakkoord cao-VO 2016-2017. Inmiddels zijn ook de vakbonden
Lees meer »
 
 
 7 juni 2016
DDoS-aanvallen voorbij?
Sinds 15 april heeft het Atlas College geen hinder meer ondervonden van DDoS-aanvallen. Dat is zeker niet vanzelf gebeurd. Al kort na de eerste DDoS-aanval dit jaar zijn
Lees meer »
 
 
 7 juni 2016
Copernicus filmfestival
Het Copernicus filmfestival komt er weer aan. En deze keer belooft het een nog groter succes te worden dan vorig jaar, gezien de wijze waarop leerlingen, docenten en ouders bezig zijn met de voorbereidingen.
Lees meer »
 
 
 7 juni 2016
Mace op De Dijk
Durf groot te dromen, dat was de boodschap die de leerlingen van 2E en 2F van SG De Dijk afgelopen woensdag meekregen van vier medewerkers van het internationale bouwbedrijf Mace uit Engeland.
Lees meer »
 
 
 7 juni 2016
Procestechniek op SG Newton
Procestechniek is een veelzijdig vakgebied en biedt volop werk. De werkgelegenheid zal naar verwachting in de nabije toekomst zelfs groeien. Een opleiding op vmbo-niveau ontbreekt
Lees meer »
 
 
 7 juni 2016
De Triade boekt mooie resultaten
Uit de resultaten van een onlangs afgenomen enquête onder ouders en leerlingen van De Triade blijkt dat de waardering en tevredenheid een stijgende lijn vertoont. Met name
Lees meer »
 
 
 7 juni 2016
SG Newton in 'Bij de les'
In het aprilnummer van 'Bij de les' wordt aandacht besteed aan de groei die SG Newton die achterliggende jaren doormaakte. In het maandblad wordt o.m. gekeken wat de groei betekent voor de werkdruk.
Lees meer »
 
 
 7 juni 2016
Nieuws van de Medezeggenschapsraad
Op 31 mei heeft de MR vergaderd met het College van Bestuur. In deze vergadering heeft de MR met het CvB besproken dat wil de MR goed kunnen functioneren, de stukken in een eerder stadium bij de MR aangeleverd moeten worden.
Lees meer »

Reacties of suggesties?

stuur dan een bericht naar communicatie@atlascollege.nl