Kan je de nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie
Nieuwsbrief 01 07 15


In deze nieuwsbrief:

  • Van het College van Bestuur
  • Nieuws van Personeelszaken
  • Leren van elkaar: Atlasdag 2015
  • Geslaagden 2014-2015
  • Magister 6
  • Taart voor pilot
  • Kunstwerk feestelijke onthuld
  • Uitbreidingsplannen Copernicus officieel van start
  • Aanmoedigingsprijs voor locatiedirecteur
  • Nieuws van de Medezeggenschapsraad
 
 1 juli 2015
Van het College van Bestuur
Het College van Bestuur blikt terug op het (bijna) achterliggende schooljaar, waarbij onder meer stilgestaan wordt bij de inspectiebezoeken, de examenresultaten, de financiële situatie en de stand van zaken op de locaties.
Lees meer »
 
 
 1 juli 2015
Nieuws van Personeelszaken
Aan het einde van dit jaar zal de secretaris van het College van Bestuur, Willem Pisano, met pensioen gaan. In verband hiermee zal er een wervingsprocedure worden gestart voor een nieuwe secretaris. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het functieprofiel. Vanaf vrijdag a.s. vind je de vacaturetekst en de bijbehorende functieomschrijving op de site van het Atlas College.
Lees meer »
 
 
 30 juni 2015
Leren van elkaar
'Leren van elkaar' zal op 12 november a.s. centraal staan tijdens de Atlasdag 2015. Leren van leerlingen, leren van sprekers, leren door samen te werken; allemaal voorbeelden van leren van elkaar, die op de Atlasdag in de vorm van presentaties, workshops en ontmoetingen vorm en inhoud zullen krijgen.
Lees meer »
 
 
 30 juni 2015
Geslaagden2014-2015
Afgelopen week werden de resultaten bekend van de zgn. herexamens. Uit de gegevens blijkt, dat met name de leerlingen van De Dijk bijzonder goed gescoord hebben: alle leerlingen zijn geslaagd! Ook De Triade deed het goed: totaal slaagde daar 98% van alle eindexamenkandidaten.
Lees meer »
 
 
 30 juni 2015
Magister 6
Deze zomer start Schoolmaster met de startversie van het device-onafhankelijke Magister 6 voor docenten. De eerste functionaliteit richt zich op gebruik "in de klas en in je hand" en is beschikbaar met ingang van het nieuwe schooljaar. Het gebruik van M6 is optioneel. Docenten behouden
Lees meer »
 
 
 30 juni 2015
Taart voor pilot
SG Newton werkt mee aan de vernieuwing van het vmbo. Voor de nieuwe beroepspraktijk van het profiel Dienstverlening & Producten (D&P) fungeert de school als pilotschool. Dit jaar zijn in leerjaar 3 verschillende projecten voor Dienstverlening & Producten ontwikkeld en uitgevoerd volgens de nieuwe eindtermen.
Lees meer »
 
 
 30 juni 2015
Kunstwerk feestelijk onthuld
Vorige week woensdag werd op de kamer van het hoofd van het Atlas Service Centrum, Jan Padding, op feestelijke wijze een kunstwerk onthuld. Het kunstwerk is gemaakt door een groep brugklassers van SG Newton. Eerder dit jaar had Jan Padding aangegeven dat zijn kamer wel wat kleur kon gebruiken aan de toch wat saaie witte wand.
Lees meer »
 
 
 30 juni 2015
Uitbreidingsplannen Copernicus officieel gestart
Donderdag jl. zijn de verbouwingswerkzaamheden van de Copernicus SG officieel van start gegaan. Om deze start te markeren heeft het bouwteam een houten kist begraven op de plek waar straks een nieuw deel van het gebouw van de Copernicus zal verrijzen. In een korte toespraak
Lees meer »
 
 
 30 juni 2015
Aanmoedigingsprijs voor locatiedirecteur
Wie Wieringen zegt, denkt aan vis. Toch was Marion Winkelhuis, locatiedirecteur van SG Newton, bijzonder verrast toen haar aan het eind van het personeelsuitje op Wieringen een grote versierde schol werd aangeboden. De overhandiging van deze pleuronectes platessa aan Marion, als
Lees meer »
 
 
 30 juni 2015
Nieuws van de Medezeggenschapsraad
Gisteravond heeft de MR vergaderd met het College van Bestuur. Op de agenda stonden onder meer het jaarplan Atlas College en de locatieplannen, formatieplannen en exploitatiebegrotingen van de locaties. In de vergadering werd ook stilgestaan bij het vertrek van vier MR-leden. Meer hierover kun je lezen in het Kort Verslag. Tijdens de vergadering werd ook het verslag van 26 mei vastgesteld.
Lees meer »

Reacties of suggesties?

stuur dan een bericht naar communicatie@atlascollege.nl