Kan je de nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie
Nieuwsbrief 20 05 15


In deze nieuwsbrief:

  • Van het College van Bestuur
  • Nieuws van Personeelszaken
  • Weg met het centraal examen?
  • Beoordeling ROWF
  • Geen bezwaar
  • Groei instroom bovenbouw Newton
  • Copernicus in China
 
 20 mei 2015
Van het College van Bestuur
Het CvB staat stil bij de start van de examens, het inspectiebezoek aan SG De Dijk en het werken aan kwaliteit. Verder is het CvB van plan lessen te gaan bezoeken en vind je informatie over 'bijeenkomsten veranderkundige aanpak'.
Lees meer »
 
 
 19 mei 2015
Nieuws van Personeelszaken
Het netto uit te betalen vakantiegeld bij een gelijkblijvend brutosalaris, kan dit jaar lager uitpakken dan vorig jaar.Met ingang van 2015 is de afbouw van de arbeidskorting en algemene heffingskorting ook opgenomen in de tabellen voor bijzondere beloning. Hierdoor wordt voor werknemers met een jaarloon bijzondere beloningen tussen de € 19.823,- en € 100.671,- mogelijk meer loonheffing ingehouden.
Lees meer »
 
 
 19 mei 2015
Weg met het centraal examen?
Een column van dr. Harm Klifman, senior adviseur. “Staat er weer eens een heilig huisje op instorten? Ik bedoel het centraal examen in het voortgezet onderwijs? Nou, als we afgaan op het interessante artikel in Trouw aan de vooravond van het jaarlijks examenritueel, dan is een serieus gesprek daarover zeker op zijn plaats.
Lees meer »
 
 
 19 mei 2015
Beoordeling ROWF
Op 3 juni 2015 wordt de kwaliteit van de Regionale academische Opleidingsschool West-Friesland (ROWF) beoordeeld. Dit gebeurt aan de hand van de kwaliteitskaders die daarvoor zijn opgesteld door de NVAO (Nederlands - Vlaamse accreditatieorganisatie).De ROWF trekt in deze visitatie op met de tweedegraads lerarenopleidingen van de HvA, evenals vijf andere opleidingsscholen rondom Amsterdam.
Lees meer »
 
 
 18 mei 2015
Geen bezwaar
Op 22 april jl. verliep de termijn waarbinnen bezwaar kon worden gemaakt tegen het voornemen een vergunning te verstrekken voor de bouwplannen voor de Copernicus SG. Inmiddels is bekend dat er bij de gemeente geen bezwaren – of in ambtelijke termen ‘zienswijzen’ – tegen de vergunning zijn ingediend. Wij zijn hierover uiteraard verheugd en zullen
Lees meer »
 
 
 18 mei 2015
Instroom bovenbouw SG Newton groeit
De belangstelling voor SG Newton groeit. Voor de brugklas zijn bijna 200 leerlingen aangemeld. Dit aantal is gelijk aan de aanmelding van vorig jaar. Ook voor de bovenbouw neemt de belangstelling toe. Theo Tromp, coördinator van de bovenbouw: 'Dit jaar zien we een groei van de aanmeldingen vanuit andere Atlaslocaties. Er is duidelijk sprake van trendmatige toename.
Lees meer »
 
 
 18 mei 2015
Copernicus in China
Op zoek naar nog meer ervaringen in authentieke taalsituaties, maar nu voor onze leerlingen die Chinese les volgen, waren Jered Albers en Yvon Ding begin dit jaar in Shanghai. Daar heeft de Copernicus een overeenkomst gesloten met een instituut dat educatieve programma’s in het buitenland organiseert voor Chinese leerlingen en met een school voor voortgezet onderwijs die de
Lees meer »

Reacties of suggesties?

stuur dan een bericht naar communicatie@atlascollege.nl