Kan je de nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie
Nieuwsbrief 08 04 15


In deze nieuwsbrief:

- Van het College van Bestuur

- Maak een foto van een goed lopend gesprek

- Nieuws van de afdeling Personeelszaken

- Uitgebreide lerarenbeurs vanaf april aan te vragen

- Uitgevers timmeren aan de weg

- OSG behaalt vignet gezonde school

- Schaaktoernooi Copernicus

- Kook- en serveerteam Newton Nederlands kampioen!

- Mama Mia in Medemblik

- Vrijheid van meningsuiting

 
 8 april 2015
Van het College van Bestuur
Het College van Bestuur geeft een vervolg aan de vraag over de geringe belangstelling voor het Atlas Café en vraagt wie er actief wil meedenken en -werken. Verder kan je het e.e.a. lezen over het VO-congres, de tweedaagse van de kerndirectie en een alternatief plan voor de verkeerssituatie rond het Dampten.
Lees meer »
 
 
 8 april 2015
Maak een foto van een goed lopend gesprek
Het Atlas College heeft de ambitie zijn kernwaarden een prominentere plaats te geven en meer zichtbaar te maken. Hoe een regiegroep Kernwaarden deze ambitie meer vorm en inhoud geeft, lees je hier onder. Ook roept de regiegroep iedereen op foto's van een goedlopend gesprek in te sturen.
Lees meer »
 
 
 8 april 2015
Nieuws van de afdeling Personeelszaken
Bij de afdeling Personeelszaken bestaat een vacature voor een adviseur P&O (0,8 fte). Voor wat betreft de verschillende regelingen, is de werkkostenregeling, waaronder het fietsenplan, aangepast. Dit in tegenstelling tot de verrekening van de vakbondscontributie. Verder is er een uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid verschenen.
Lees meer »
 
 
 8 april 2015
Uitgebreide lerarenbeurs vanaf april aan te vragen
Leraren in het voortgezet onderwijs kunnen vanaf 1 april tot 1 juli 2015 weer een Lerarenbeurs aanvragen voor het volgen van een bachelor- of masteropleiding. Elke leraar krijgt maximaal 7000,- euro per jaar om collegegeld te betalen en maximaal 700,- euro voor studie- en reiskosten. De werkgever ontvang subsidie om de leraar
Lees meer »
 
 
 8 april 2015
Uitgevers timmeren aan de weg
Uitgeverijen van boeken en digitale leermiddelen zijn op dit moment erg actief om hun aandeel in de markt te bestendigen c.q. uit te breiden. Ze benaderen scholen en zelfs afzonderlijke secties en docenten om hun producten aan te prijzen. Prima, waar het gaat om een oriëntatie op hetgeen er op deze markt geboden wordt.
Lees meer »
 
 
 8 april 2015
OSG behaalt vignet Gezonde School
De OSG West-Friesland heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. De OSG West-Friesland is de eerste school in Nederland, die het deelcertificaat voor Welbevinden en Sociale Veiligheid heeft ontvangen.
Lees meer »
 
 
 8 april 2015
Schaaktoernooi Copernicus
Op woensdag 25 maart organiseerde de Copernicus i.s.m. schaakvereniging Caïssa–Eenhoorn het eerste schaaktoernooi voor leerlingen van de basisschool en leerlingen uit klas 1 van de Copernicus. In totaal streden er vier teams voor een plek op het podium. Basisscholen De Baskuul en De Kloet waren beide met een team vertegenwoordigd.
Lees meer »
 
 
 8 april 2015
Kook- en serveerteam Newton Nederlands kampioen!
Een gezamenlijk kook- en serveerteam van SG Newton, ROC Amsterdam en Horizon College werd op 11 maart jl. eerste tijdens de Nederlandse kampioenschappen koken/serveren in Leiden. Het Newton koppelteam behaalde het beste resultaat van de negen deelnemende scholen. Het was de tweede keer binnen een week dat de horeca leerlingen van SG Newton succesvol waren.
Lees meer »
 
 
 8 april 2015
Mama Mia in Medemblik
Op 10 en 14 april gaat op De Dijk de musical Mama Mia in première. Behalve twee avondvoorstellingen zijn er ook middagvoorstellingen voor leerlingen van de basisscholen uit de omgeving. De musical kent intussen een lange traditie op De Dijk. Dit jaar doen er 35 leerlingen mee met dit dans- en zangspektakel. Daarnaast zijn er 16 leerlingen
Lees meer »
 
 
 8 april 2015
Vrijheid van meningsuiting
Op de OSG deden ruim 50 leerlingen uit mavo-3 mee aan een aantal workshops die gegeven werden door echte theaterdocenten. Daarnaast woonden ze in Het Park een voorstelling over vrijheid van meningsuiting bij: "Think!" van theatergroep Dox. De workshops zorgden voor een dusdanig open situatie, dat het wel een kleine 'Challenge Day' leek. Dankzij de workshops
Lees meer »

Reacties of suggesties?

stuur dan een bericht naar communicatie@atlascollege.nl