Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Aanmelding 2017 - 2018

Het Atlas College stelt samen met het Tabor College een maximum aan het aantal te plaatsen leerlingen. Dit betekent dat mogelijk niet alle leerlingen geplaatst kunnen worden op de school van hun eerste keuze. Het Atlas College en het Tabor College hebben daarom met elkaar een procedure opgesteld.

Het aanmeldingsformulier moet uiterlijk 17 maart 2017, 16.00 uur in het bezit zijn van de Atlaslocatie waarvoor de leerling  wordt aangemeld.

Vragen?
Eventuele vragen kunt u mailen naar [email protected] Bellen kan natuurlijk ook: Atlas Service Centrum, (0229) 20 60 20.

Samenwerkingsverband VO West-Friesland (SWVO West-Friesland)
In het Samenwerkingsverband VO West-Friesland werken tien schoolbesturen uit het voortgezet onderwijs in West-Friesland en het voortgezet speciaal onderwijs in West-Friesland en omstreken samen om voor iedere leerling uit West-Friesland een zo passend mogelijke onderwijsplek te realiseren. Op de site van het SWVO vindt u meer informatie over bijvoorbeeld de procedure die gevolgd wordt,  wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft.

Aanmeldingsformulieren
Alle basisscholen in de regio hebben aanmeldingsformulieren ontvangen. Wanneer u geen aanmeldingsformulier heeft ontvangen of extra exemplaren nodig heeft, dan kunt u het formulier dowloaden,  bellen met het Atlas Service Centrum: (0229) 20 60 20 of een e-mail sturen. U ontvangt de formulieren dan per omgaande met de post.

Vereiste adviezen
De scholen van het Atlas College bieden onderwijs van vmbo tot en met vwo (atheneum en gymnasium). In het overzicht vindt u het onderwijsaanbod per school alsmede het vereiste advies.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E [email protected]
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!